Integritetspolicy

Integritetspolicy

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i
kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig viss information om de uppgifter vi behandlar för att skicka
information till dig.

Hansa Bygg Grand Prix Kalmar genom Grand Velo Affärsutveckling AB respekterar din integritet och
skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera
dig eller information som kan härröras till dig.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när anmäler dig till ett av
våra cykellopp, medverkar som utställare, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du
registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
– Skicka dig nyhetsbrev och information om våra arrangemang.
– Behålla historik om utställare som deltagit på olika arrangemang.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi
kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av
våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en
kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen
och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina
personuppgifter. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina
personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja vårt affärs- och eller
IT-system.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter besöka våra
arrangemang bedömer vi att du kan vara en potentiell besökare hos oss. Du kan när som helst välja att
avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och
tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot
förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer
och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga
personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.
Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att
kunna tillhandahålla de meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot
dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för
databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för
ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker genom att
du mailar oss med besked TA BORT i ämnesraden till info@kalmargp.se.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till
Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor